Copyright © 2018 by "LKG"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: yourname@yourdomain.com
Личната страница на
Инж. Стефан Апостолов - публицист, краевед, посветен изцяло на морето и историята на Бургас и региона.

Има магистърска степен по индустриален мениджмънт. Общински съветник (2 мандата) в Община Бургас. Дълго време е окръжен съдебен заседател в Бургаския окръжен съд.

Пише статии за вестници, списания и интернет издания в България и чужбина. Има публикации в исторически и литературни сборници и алманаси, както и в периодичния печат. По него книги има телевизионен филм, който редовно се излъчва по канал “Дестинация България”, и театрална постановка “Кюприйска епопея”, в която главната роля изпълнява актьорът и поетът Валери Еличов.

Автор е на книгите: “Големият залив”, “Полуостровът”, “Остров Света Анастасия”, “Бургас и морето”, “Преображенското въстание”, “Балканската война”, “Линията Мидия-Енос”, “Тракийско светилище “Беглик таш”, повестта “Живот...”, “Поповци”,  “Островът и Бургас”, “Личност”, “Поп Сава Катрафилов” и др.

Член на Бургаската писателска общност и на Съюза на независимите български писатели - София. Скромен дарител на българската църква “Св. Стефан” в Истанбул.
Стефан Апостолов
Либра Скорп


Краезнание